Monday, 28 November 2011

Keperluan Asas Haiwan

Keperluan asas haiwan adalah lebih kurang sama dengan apa yang diperlukan oleh manusia, iaitu udara, air, makanan dan tempat tinggal.

No comments:

Post a Comment

Pages